Nauka Pływania – Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z  COVID- 19  DLA UCZESTNIKÓW SZKOŁY JOT2  NA PŁYWALNI REHABILITACYJNO -SPORTOWEJ PRZY ZAKŁADZIE DLA OCIEMNIAŁYCH W LASKACH

  1. Każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę ciała przed wejściem na teren pływalni. Dzieci z podwyższoną temperaturą nie zostaną dopuszczone do zajęć.
  2. Podczas zajęć w piątki i soboty na teren obiektu wchodzą tylko rodzice dzieci które wymagają pomocy w szatni i osoby te mają na twarzy maseczki lub przyłbice. Zaznaczamy też że rodzic wchodzi tylko w wyjątkowych przypadkach np. dzieci rozpoczynających naukę.
  3. Każda osoba wchodząca na teren obiektu dezynfekuje dłonie oraz zakłada jednorazowe ochraniacze na obuwie.
  4. Po każdych zajęciach organizator dezynfekuje  klamki i drzwi płynem wirusobójczym.
  5. W obiekcie organizator zamontuje  lampę przepływową UV która w czasie rzeczywistym filtruje i dezynfekuje powietrze ( 1000m3 na godzinę). Lampa może być włączona non stop. Jej użycie nie wymaga opuszczenia pomieszczenia przez ludzi.
  6. W piątki i soboty po zakończonych zajęciach pomieszczenia będą dezynfekowane ozonem.

Szukasz umowy na zajęcia pływania dla Dzieci ? odwiedź oferta/nauka pływania

Przez Jot2 Wind4You